Historia firmy

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S.A. w Łukowie zostało zarejestrowane w dniu 27.05.1992r. pod numerem nr rej. H-710 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach. Spółka jest następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego, istniejącego nieprzerwanie od 1967 roku, od którego przejęła w całości kadrę, doświadczenie i profil produkcji.
Długoletnie doświadczenie firmy w wykonawstwie robót budowlanych i inżynieryjnych daje gwarancję dobrej jakości świadczonych usług.

W okresie swojej działalności przedsiębiorstwo było wykonawcą wielu inwestycji na terenie województwa lubelskiego i sąsiednich. Do znaczących możemy zaliczyć:

  • oczyszczalnię ścieków (Łuków, Mrozy, Kałuszyn, Mordy, Żelechów, Wiśniew, Strzakły),
  • stacja uzdatniania wody w Łukowie,
  • zamrażalnia owoców i warzyw w Łukowie,
  • lokomotywownie PKP (Łuków, Małąszewicze),
  • Zajazd „Zimna Woda” w Łukowie.

Ponadto przedsiębiorstwo kontynuuje produkcję betonu i drobnych prefabrykatów betonowych z wykorzystaniem własnej betoniarni.

Zmiany gospodarcze i silna konkurencja na rynku budowlanym mobilizuje spółkę do bieżącego inwestowania w sprzęt i nowe technologie oraz uelastycznienia profilu działalności firmy, m. in. poprzez rozpoczęcie działalności handlowej.