Zarząd spółki

Sposób reprezentacji ZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEDNOOSOBOWY SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA
ZARZĄD SPÓŁKI
DYREKTOR IWAN Zbigniew Henryk
CZŁONEK RADY KUŚMIERZ Eliza Agata
CZŁONEK RADY WOLIŃSKI Zenon Marian
CZŁONEK RADY ZDANOWSKI Tomasz Sławomir