O Firmie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A. jest firmą działającą w branży budownictwa i inżynierii budowlanej. Zakres działalności stanowi budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, wodociągów i kanalizacji sanitarnych, produkcji i dystrybucji wyrobów betonowych, jak również inne specjalistyczne usługi budowlane.

NIP: 8250003831
REGON: 710022064
KRS: 0000011117