Inżynieria S.A. w Łukowie

Zarząd Spółki

IWAN Zbigniew Henryk

Dyrektor

KUŚMIERZ Eliza Agata

Członek Rady

WOLIŃSKI Zenon Marian

Członek Rady

ZDANOWSKI Tomasz Sławomir

Członek Rady

Historia firmy

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” S.A. w Łukowie zostało zarejestrowane w dniu 27.05.1992r. pod numerem nr rej. H-710 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach. Spółka jest następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego, istniejącego nieprzerwanie od 1967 roku, od którego przejęła w całości kadrę, doświadczenie i profil produkcji.
Długoletnie doświadczenie firmy w wykonawstwie robót budowlanych i inżynieryjnych daje gwarancję dobrej jakości świadczonych usług.

W okresie swojej działalności przedsiębiorstwo było wykonawcą wielu inwestycji na terenie województwa lubelskiego i sąsiednich.

Do znaczących możemy zaliczyć:

Wybrane inwestycje

Oczyszczalnie ścieków

Łuków, Mrozy, Kałuszyn, Mordy, Żelechów, Wiśniew, Strzakły

stacja uzdatniania wody

Łuków

zamrażalnia owoców i warzyw

Łuków

lokomotywownie PKP

Łuków, Małaszewicze

Zajazd “Zimna Woda”

Łuków

Zachęcamy do kontaktu i współpracy

Inżynieria S.A w Łukowie

Głównym obszarem naszej działalności jest miasto Łuków i powiat łukowski. Działamy też  w sąsiednich powiatach województwa lubelskiego (radzyński, rycki) oraz województwa mazowieckiego (siedlecki).

Łuków