Inżynieria S.A. w Łukowie

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 §1 k.s.h. oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” SA zwołuje na dzień: 29 czerwca 2023r. godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” S. A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Łapiguz 102 w Łukowie

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 398 k.s.h. oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” SA zwołuje na dzień: 28 czerwca 2022r. godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” S. A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Łapiguz 102 w Łukowie

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 398 k.s.h. oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” SA zwołuje na dzień: 16 grudnia 2021r. godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” S. A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Łapiguz 102 w Łukowie. Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 395 §1 i 399 §1 k.s.h. oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” SA zwołuje na dzień: 29 czerwca 2021r. (wtorek) godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Łapiguz 102 w Łukowie. Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki zwołuję na dzień 27 sierpnia 2020 roku godz. 12.00 w siedzibie Spółki ul. Łapiguz 102 w Łukowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “INŻYNIERIA” Spółka Akcyjna w Łukowie.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy

Inżynieria S.A w Łukowie

Głównym obszarem naszej działalności jest miasto Łuków i powiat łukowski. Działamy też  w sąsiednich powiatach województwa lubelskiego (radzyński, rycki) oraz województwa mazowieckiego (siedlecki).

Łuków