Strona główna

Przedsiębiorstwo wykonuje obiekty i roboty inżynieryjne dla zakładów przemysłowych, miast i gmin oraz osób prywatnych.

Świadczymy kompleksowe wykonawstwo w zakresie:

  • oczyszczalni i przepompowni ścieków,
  • stacji uzdatniania wody,
  • budowy i remontów dróg, ulic, parkingów (roboty ziemne, podbudowy cementowo-piaskowe i betonowe, układanie kostki brukowej),
  • budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
  • produkcji i dystrybucji wyrobów betonowych (beton towarowy, bloczki betonowe, kręgi, przepusty i inne),
  • handel materiałami budowlanymi i hydraulicznymi,
  • usługi sprzętowe i transportowe (koparki, betonomieszarki, pompa do betonu),
  • inne specjalistyczne usługi budowlane, np. przewierty

Osiągnęliśmy specjalizację w wykonawstwie podziemnych zbiorników żelbetowych wraz z odwodnieniem głębokich wykopów.

Dowodem naszej wiarygodności i rzetelności jest posiadany przez nas Certyfikat Rzetelnej Firmy.