Działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki zwołuję na dzień 27 sierpnia 2020 roku godz. 12.00 w siedzibie Spółki ul. Łapiguz 102 w Łukowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “INŻYNIERIA” Spółka Akcyjna w Łukowie.