Działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 §1 k.s.h. oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” SA zwołuje na dzień: 29 czerwca 2023r. godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” S. A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Łapiguz 102 w Łukowie

Zwiadomienie-o-Walnym_29062023

20230629_Projekt-uchwaly